Cyberbanner

Cybercriminaliteit is aan de orde van de dag en daarom staat deze bij steeds meer bedrijven op de agenda. Of het nu gaat om computers, servers of telefoons, ook uw bedrijf is afhankelijk van IT. Als uw systeem gehackt wordt kan dit grote (financiële) gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf.

Een traditionele verzekering dekt de aansprakelijkheid en gevolgschade niet. Met een cyberdata verzekering van Driekleur heeft u het goed geregeld en heeft u onder andere recht op:

 • Identificeren van het probleem en dichten van het datalek
 • Analyseren en vaststellen van de mogelijk gelekte gegevens
 • Herstellen van systemen en reconstrueren van data
 • Inbreuk melden bij de autoriteit persoonsgegevens
 • Informatievoorzieningen opzetten voor de geïdentificeerde betrokkenen
 • Vergoeding voor aansprakelijkheidsclaims, hoge boetes en derving van inkomsten

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het nut van een Cyber en Data verzekering voor uw bedrijf? Neem dan contact op met onze cyberrisico-specialisten!

Maak een afspraak!

Cyberverzekering noodzakelijk?

Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u twijfelt of een Cyber en Data verzekering wel echt noodzakelijk is voor uw bedrijf. De gehackte bedrijven waarover u in de media hoort zijn vaak de grote multinationals met een miljoenenomzet.

Het is echter onjuist om hieruit te concluderen dat u als ZZP'er of MKB'er geen enkel risico loopt! De vaak beperkt beveiligde IT-systemen zijn eenvoudig te hacken, waardoor u juist een makkelijke prooi bent.

Wilt u weten waar uw bedrijf staat ten op zichte van de AVG/GDPR? Klik op dan op onderstaande knop en doe de test, slechts 15 vragen. Dankzij onze samenwerking met Delta Automatisering en Eset kunnen wij u deze test aanbieden.

Doe de test!

AVG/GDPR

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties zich houden aan de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Deze wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Wat is de AVG/GDPR?

  AVG/GDPR

  De GDPR (General Data Protection Regulation, of wel in het Nederlands AVG Algemene verordening gegevensbescherming) treedt op 25 mei 2018 in werking en is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 1995 en de Wet Meldplicht Datalekken uit 2016. Deze verordening geldt voor alle lidstaten binnen de Europese Unie en schrijft organisaties voor op welke wijze moet worden omgegaan met gevoelige persoonlijke informatie en hoe deze beschermd moet worden. Deze nieuwe wet geldt voor alle organisaties en verenigingen die beschikken over gevoelige persoonlijke informatie. Bij het niet naleven van deze nieuwe wet gelden strenge sancties tegen verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die de gegevensbeschermingsregels overtreden. De Autoriteit nationale toezichthouder kan boetes geven, die oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de algemene jaaromzet.

  Ook uw bedrijf innoveert en gaat mee in het digitale tijdperk. Het verzamelen van data en gegevens ten aanzien van klanten en medewerkers horen hierbij. U bent verantwoordelijk voor deze (gevoelige) informatie die kan bestaan uit contracten, financiële gegevens en salarissen.

 • Voorbeelden van een datalek

  Voorbeelden van een datalek

  Bij een datalek kunt u denken aan onbedoeld persoonsgegevens delen, een hack waarbij persoonsgegevens buit gemaakt worden of "offline" een dossier/ USB stick verliezen waar persoonsgegevens op staan. Om het risico te verkleinen kunt u preventief maatregelen nemen zoals installeren van firewall/ antivirus, secure e-mail en het uitvoeren van updates. Maar 100% cyber incidenten voorkomen is helaas niet mogelijk.

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN

Bronnen en verwante artikelen:

Meldplicht datalekken

Beleidsregels voor de meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Meldplicht datalekken: 5 feiten die iedere organisatie moet weten.

 

Investeren in cyberveiligheid

Leuk interview met Jeroen Admiraal en Danny Strijaards over het belang van cyberveiligheid in het Adfiz magazine.   

Driekleur In Adfiz Magazine