Bedrijfsrisico's verzekeren

Nieuwe producten, nieuw personeel, nieuwe klanten, nieuwe kansen. Als ondernemer neemt u dagelijks risico's. U loopt er niet voor weg. Sommige risico's wilt u als ondernemer niet voor eigen rekening nemen. 

Driekleur verzekeringen helpt u uw bedrijfsrisico's in kaart te brengen en te beheersen door kennis van uw bedrijf en de sector waarin u werkt, door ons vakmanschap en vakkennis. Bedrijfsrisico's kunnen worden ingeperkt door preventie, samenwerking met strategische partners en verzekeringen.

ZZP verzekeringen brengen wij onder in speciale ZZP verzekeringspakketten. 

Met onze MKB pakketverzekeringen bieden wij uitgebreide mogelijkheden voor het afdekken van alle mogelijke bedrijfsrisico's zoals brand, diefstal, transportrisico's, verzuim en zo verder......

Waar moet u bij stil staan?

 • Starter

  Starters

  De plussen en minnen van voor jezelf beginnen. Zelfstandig ondernemen is hot.

  Een bedrijf starten, zelfstandig ondernemer, voor jezelf beginnen, eigen baas zijn, een eigen bedrijf beginnen, het lijkt zo leuk en dat is het ook. Het starten van een onderneming is eigenlijk vrij eenvoudig. Je schrijft je in (niet altijd) bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst voor een BTW nummer.

  In de praktijk komt er meer bij kijken. Overheden maken het u niet gemakkelijker, u moet diverse zaken vooraf gaan bedenken. Op onze site kunt u veel informatie over alle belangrijke onderwerpen terugvinden.


  Ondernemersplan

  Als ondernemer, starter of als ZZP'er moet u een aantal zaken op een rij zetten, moet u keuzes maken. Hieronder bieden wij u een aanzet voor een ondernemersplan.

  • Stap 1: Oriëntatie & Overweging
  • Stap 2: Uw ondernemingsplan
  • Stap 3: Kamer van Koophandel + BTW nummer
  • Stap 4. VAR Verklaring
  • Stap 5. Huisvesting
  • Stap 6. Kiezen van een rechtsvorm
  • Stap 7. Verzekeringen
  • Stap 8. Financiering
  • Stap 9. Administratie
  • Stap 10. Aan de slag!

     klik op het pijltje
  wacht totdat de balk 'volloopt'
  klik weer op het pijltje om de presentatie te starten

 • ZZP'er

  ZZP'er - Zelfstandige Zonder Personeel

  Baangaranties bestaan niet meer en dus hebben veel mensen besloten om voor zichzelf te beginnen als ZZP'er of als Freelancer.

  Voor jezelf beginnen, eigen baas zijn, een eigen bedrijf beginnen, het lijkt zo leuk en dat is het ook. In de praktijk komt er meer bij kijken.

  Overheden maken het u niet gemakkelijker, u moet diverse zaken vooraf gaan bedenken. Op onze site vindt u informatie over alle belangrijke onderwerpen.


  Ondernemersplan

  Als ondernemer, starter of als ZZP'er moet u een aantal zaken op een rij zetten, moet u keuzes maken. Hieronder bieden wij u een aanzet voor een ondernemersplan.

  • Stap 1: Oriëntatie & Overweging
  • Stap 2: Uw ondernemingsplan
  • Stap 3: Kamer van Koophandel + BTW nummer
  • Stap 4. VAR Verklaring
  • Stap 5. Huisvesting
  • Stap 6. Kiezen van een rechtsvorm
  • Stap 7. Verzekeringen
  • Stap 8. Financiering
  • Stap 9. Administratie
  • Stap 10. Aan de slag!

     klik op het pijltje
  wacht totdat de balk 'volloopt'
  klik weer op het pijltje om de presentatie te starten

 • DGA

  De Ondernemer (DGA)

  Een ondernemer (DGA) heeft geen recht op verschillende sociale voorzieningen. Naast de "reguliere" bedrijfsverzekeringen en  particuliere verzekeringen dient u in de privé-sfeer rekening te houden met een aantal belangrijke verzekeringen zoals:

  • arbeidsongeschiktheid (AOV)
  • ouderdomspensioen
  • nabestaandenpensioen

  U staat er niet graag bij stil, maar een ongeluk of ziekte kan ook u overkomen. Wat betekent het voor uw bedrijf en uw privé-situatie als uw gezondheid u in de steek laat? En wat betekent uw overlijden voor uw nabestaanden? En welke gevolgen heeft dat voor de financiële situatie van uw nabestaanden en uw onderneming? 

  Arbeidsongeschiktheid

  Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt u uw financiële positie. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering garandeert u een uitkering van een vastgelegd percentage van uw laatstgenoten inkomen.

  De kosten van re-integratie worden vergoed, vaak bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de eindleeftijd en de betaalde premie is als uitgave voor inkomensvoorziening fiscaal aftrekbaar. Daarnaast bestaat er een speciale (goedkope) variant voor startende ondernemers. 

  U kunt kiezen uit verschillende dekkingsvarianten; van een basisdekking voor startende ondernemers tot een uitgebreide dekking met veel keuzemogelijkheden en extra's.

  Ouderdomspensioen

  Als ondernemer bouwt u (uiteraard) geen pensioen via een werkgever op. U heeft alleen recht op AOW. Wilt u ook na uw pensionering over voldoende inkomsten beschikken, dan moet u zelf voor een aanvullend inkomen zorgen.

  Dit kan d.m.v. een lijfrente- of pensioenverzekering. Zodra u met pensioen gaat kunt u het opgebouwde lijfrente- of pensioenkapitaal via een verzekering laten uitkeren. 

  Door gebruik te maken van de oudedagsreserve verlaagt u de te betalen belasting over de winst. Dit belastingvoordeel kunt u gebruiken om een verzekering in box III te sluiten. Met de uitkering uit die verzekering hebt u geld om de belastingschuld over de oudedagsreserve te voldoen of om pensioen voor u of uw nabestaanden veilig te stellen. 

  Als zelfstandig ondernemer kunt u gebruik maken van extra aftrekmogelijkheden. Zo kunt u de belastingheffing over uw winst uitstellen door een Fiscale Oudedags Reserve (FOR) op te bouwen. Stopt u met ondernemen, dan mag u uw opgebouwde FOR en uw stakingswinst omzetten in een lijfrenteverzekering. 

  Nabestaandenpensioen

  Met een risicoverzekering kunt u het inkomen voor uw nabestaanden veiligstellen als u komt te overlijden. Hoe hoog het verzekerde bedrag moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren zoals de duur en de hoogte van de uitkering.


  Ondernemersplan

  Als ondernemer, starter of als ZZP'er moet u een aantal zaken op een rij zetten, moet u keuzes maken. Hieronder bieden wij u een aanzet voor een ondernemersplan.

  • Stap 1: Oriëntatie & Overweging
  • Stap 2: Uw ondernemingsplan
  • Stap 3: Kamer van Koophandel + BTW nummer
  • Stap 4. VAR Verklaring
  • Stap 5. Huisvesting
  • Stap 6. Kiezen van een rechtsvorm
  • Stap 7. Verzekeringen
  • Stap 8. Financiering
  • Stap 9. Administratie
  • Stap 10. Aan de slag!

     klik op het pijltje
  wacht totdat de balk 'volloopt'
  klik weer op het pijltje om de presentatie te starten

 • MKB

  MKB & verzekeren

  Ondernemen is risico nemen. Voor veel risico´s die uw bedrijf loopt kunt u zich echter verzekeren, of het nu gaat om brand, wanbetalers of aansprakelijkheid. 


  Wat verzekert u?

  U hoeft niet alles te verzekeren. Maak een afweging tussen de risico´s die u kunt en wilt lopen en de kosten van een verzekering. De ziektekosten,- arbeidsongeschiktheids- en bedrijfsschadeverzekeringen zijn echter erg belangrijk, omdat deze uw inkomen beïnvloeden.


  Ondernemers ondernemen

  Ondernemers hebben behoefte aan concrete oplossingen op het gebied van zorg en verzuim, pensioen, schade en niet verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Driekleur verzekeringen kan u daar optimaal in ondersteunen. En tegen zeer concurrerende tarieven.


  ZekerZakelijk

  Dit typeert de werkwijze van Driekleur verzekeringen. Preventie, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, arbo, bedrijfsschade, schaden afwikkelen.....

  U zit vaak tot over uw oren in bureaucratische regelgeving waar u niet om vraagt. Driekleur verzekeringen helpt u en neemt u veel werk uit handen.


  Totaaloplossing

  U staat er niet alleen voor. Driekleur verzekeringen biedt u een totaaloplossing met de best denkbare producten op het gebied van personeels- en bedrijfsverzekeringen.


  Úw voordeel

  Tijdswinst, gemak, eenvoud, rust. ZekerZakelijk!

  Op onze website vindt u veel informatie over onze verschillende verzekeringsoplossingen! Maak er gebruik van en surf rustig rond. 


  Ondernemersplan

  Als ondernemer, starter of als ZZP'er moet u een aantal zaken op een rij zetten, moet u keuzes maken. Hieronder bieden wij u een aanzet voor een ondernemersplan.

  • Stap 1: Oriëntatie & Overweging
  • Stap 2: Uw ondernemingsplan
  • Stap 3: Kamer van Koophandel + BTW nummer
  • Stap 4. VAR Verklaring
  • Stap 5. Huisvesting
  • Stap 6. Kiezen van een rechtsvorm
  • Stap 7. Verzekeringen
  • Stap 8. Financiering
  • Stap 9. Administratie
  • Stap 10. Aan de slag!

     klik op het pijltje
  wacht totdat de balk 'volloopt'
  klik weer op het pijltje om de presentatie te starten

 • Een ondernemersplan

  Ondernemersplan

  Als ondernemer, starter of als ZZP'er moet u een aantal zaken op een rij zetten, moet u keuzes maken. Hieronder bieden wij u een aanzet voor een ondernemersplan.

  • Stap 1: Oriëntatie & Overweging
  • Stap 2: Uw ondernemingsplan
  • Stap 3: Kamer van Koophandel + BTW nummer
  • Stap 4. VAR Verklaring
  • Stap 5. Huisvesting
  • Stap 6. Kiezen van een rechtsvorm
  • Stap 7. Verzekeringen
  • Stap 8. Financiering
  • Stap 9. Administratie
  • Stap 10. Aan de slag!

     klik op het pijltje
  wacht totdat de balk 'volloopt'
  klik weer op het pijltje om de presentatie te starten

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN