Collectieve WIA Excedent-verzekering

Werknemers die na 2 jaar ziekte méér dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheids-uitkering (WIA) krijgen.

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 regelingen:

  • WGA - De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken.

  • IVA - Mensen die helemaal niet meer kunnen werken, krijgen een IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

wia-schema


Excedent?

Een medewerker die méér verdient dan de WIA loongrens krijgt te maken met een veel grotere terugval in het inkomen: er wordt namelijk niets uitgekeerd over het loon boven de WIA loongrens. De WIA loongrens is ongeveer € 51.000,00. Op de site van de Rijksoverheid vindt je méér informatie.

 

Rijksoverheid


De WIA Excedent-verzekering 

Voor wie is een collectieve WIA-excedent-verzekering?

De collectieve WIA-excedentverzekering is dus een verzekering voor werknemers met een inkomen boven het maximum dagloon. Deze werknemers kunt u als werkgever verzekeren van extra inkomen als ze arbeidsongeschikt zijn.

Deze verzekering is echter ook interessant voor medewerkers met een inkomen onder het maximumdagloon.  Zij kunnen met deze verzekering een extra aanvulling van 5 of 10 procent van het salaris verzekeren.


Welke risico's zijn verzekerd?

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, heeft hij geen of minder inkomen. Met de wettelijke WIA-verzekering is een werknemer verzekerd tot een bepaald inkomen.

De collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers verzekert het bedrag dat de werknemer méér verdient dan het maximaal dagloon.

Als de werknemer helemaal arbeidsongeschikt is, dan krijgt hij een aanvulling van 70 of 80 procent van het loon dat hij méér verdiende.

Als hij voor gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, is de uitkering afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid.


Niet-verzekerde risico's

In sommige gevallen krijgt uw werknemer geen uitkering, terwijl hij wel arbeidsongeschikt is. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop hij arbeidsongeschikt is geworden. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest.


Keuzes

Als werkgever heeft u de mogelijkheid te kiezen voor een uitkering van 70, 75 of 80 procent van het totale salaris.

Bij veel verzekeringsmaatschappijen kunt u maximaal 100.000 euro verzekeren.


Wie betaalt de premie?

De premie is voor rekening van de werknemer, tenzij u hier andere afspraken over maakt. U houdt de premie in op het bruto loon van uw werknemer en betaalt de premie aan de verzekeraar.


Eenvoudig een extra arbeidsvoorwaarde

Als werkgever sluit u een contract voor de WIA-excedentverzekering met een verzekeraar naar uw keuze.

Uw werknemers die meer dan het maximum dagloon verdienen zijn dan automatisch verzekerd. Wij informeren uw werknemers hierover. Zo regelt u eenvoudig een extra arbeidsvoorwaarde.


Krijgen uw werknemers een medische keuring?

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.


Hoe hoog is de premie?

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:

  • het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek.
  • de leeftijd van uw werknemers
  • het soort werkzaamheden van uw medewerkers
  • de totale loonsom binnen uw bedrijf

Als werkgever bent u niet verplicht om een WIA Excedentverzekering af te sluiten. Maar het getuigt van goed werkgeversschap indien u uw werknemers informeert over de mogelijkheden die zij in de privé-sfeer hebben of zorg draagt voor een collectieve oplossing.

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN