Ziektewet Eigen Risico Dragen

Als werkgever betaalt u uw werknemers, als zij ziek zijn, 2 jaar loon door. En u bent verantwoordelijk voor hun re-integratie. In sommige gevallen krijgt uw zieke werknemer een Ziektewet-uitkering van het UWV. Voor bepaalde werknemers kunt u eigenrisicodrager worden. U betaalt dan minder premie.


Wanneer is eigenrisicodrager worden zinvol?

Om te beslissen of het Eigenrisicodragerschap iets voor u is, kunt u uzelf een aantal vragen stellen:

  • Liggen mijn ziektecijfers onder het gemiddelde van de branche?
  • Is uw verzuimbeleid zo strak georganiseerd dat u onder het branchegemiddelde ligt?
  • Zijn andere instanties beter in staat dan het UWV om het ziekteverzuim te verminderen?

Kunt u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoorden dan is het zeker aan te raden om het Eigenrisicodragerschap Ziektewet te overwegen.


Voor wie kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet?

U kunt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden voor werknemers:

  • zonder 'gewone' arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden;
  • met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals, onder andere, uitzendkrachten.

Als zij ziek zijn betaalt u zélf de Ziektewet-uitkering. Ook zorgt u, samen met de werknemer, voor zijn re-integratie.


Voorwaarden om eigenriscodrager voor de Ziektewet te worden

Als u het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvraagt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet uw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met uw arbodeskundigen of arbodienst. Deze afspraken op papier stuurt u, met uw aanvraag voor eigenrisicodragerschap, mee naar de Belastingdienst.

  • U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder Eigenrisicodrager voor de Ziektewet geweest.

  • Driekleur verzekeringen helpt u uiteraard bij het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen wanneer u besluit het eigen risico te dragen voor de Ziektewet.


Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Ja, zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Een filiaal of vestiging kan echter geen eigenrisicodrager worden. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.


Wanneer overstappen naar het Eigenrisicodragerschap

De overstap naar het Eigenrisicodragerschap kan op twee momenten in het jaar kan plaatsvinden, per 1 januari en per 1 juli. Daarvoor dient drie maanden daaraan voorafgaand de aanvraag te worden ingediend, dus uiterlijk voor 1 april of 1 oktober.

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN