Collectieve Ongevallen-verzekering

Ongevallen zijn niet te vermijden. Met de juiste preventiemaatregelen voorkomt u al een hoop ongevallen. En mocht het dan toch gebeuren, dan heeft u met een Collectieve Ongevallenverzekering een financieel vangnet waarmee de financiële nasleep van een ongeval (deels) kan worden opgevangen.


Voor wie is de Collectieve ongevallen-verzekering?

De Collectieve ongevallenverzekering is bestemd voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen.

Werknemers, leden van een (sport-) vereniging, bestuurleden van een stichting en leerlingen zijn de personen waarvoor u zich verantwoordelijk voelt.

Met een Collectieve Ongevallen­verzekering toont u zich een betrokken werkgever, school, of organisatie. Met de Collectieve Ongevallen­verzekering kunt u financiële hulp bieden als het nodig is.


Welke risico's zijn verzekerd?

Bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval keert de Collectieve Ongevallenverzekering een eenmalig bedrag uit.

Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit en de hoogte van het verzekerde bedrag.

Bij overlijden wordt direct het verzekerde bedrag uitgekeerd.


Hoe hoog is de premie?

De premie van de Collectieve Ongevallenverzekering  is afhankelijk van een aantal factoren.

Want hoe groot is het risico dat uw werknemers, scholieren, verenigingsleden of vrijwilligers lopen?

Dit hangt natuurlijk samen met uw bedrijfswerkzaamheden of de activiteiten van uw vereniging of stichting. En hoeveel mensen gaat u eigenlijk verzekeren? Ook dat maakt een groot verschil.

De Ongevallenverzekering Collectief is een flexibele verzekering. U kunt de hoogte van uw premie dus beïnvloeden.

U maakt keuze uit verschillende dekkingen, kiest zelf de hoogte van het verzekerde bedrag en bepaalt of u wilt indexeren of niet. Een premie is daarom standaard te geven.

In steeds meer CAO's is bepaald dat u een ongevallenverzekering moet afsluiten met een uitkering die gebaseerd is op het jaarsalaris van verzekerde.

 

Download brochure

 

 

Wat is verzekerd?


Wat is niet verzekerd?

Toch valt niet alles onder de dekking. De verzekering keert alleen uit bij blijvende invaliditeit of bij overlijden na een ongeval.

Er zijn ongevallen waarbij de polis geen uitkering geeft.

  • Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van opzet of een misdaad.
  • Of wanneer een ongeluk het gevolg is van sommige ziektes of gevaarlijke sporten
  • Of wanneer alcohol de oorzaak van het ongeval is.

Voor sommige vergoedingen geldt een maximum.

U leest hierover meer in de polisvoorwaarden. 


Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN