Employee Benefits?

Onder Employee Benefits verstaan we alle voorzieningen die in het kader van een arbeidsrelatie getroffen kunnen worden en die in geld zijn uit te drukken. Wij vinden het daarbij erg belangrijk om uw werknemers helder en duidelijk te informeren over de inhoud van het EB-pakket.

Ook vinden wij het van belang om de complexe samenhang tussen de verschillende onderdelen van het EB-pakket overzichtelijk en (financieel) beheersbaar te houden. Denk daarbij aan pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim en zorg (verzuimmanagement, WIA Eigen Beheer). Maar ook aan zaken als kinderopvang en fysiotherapie op het werk.

Uw werknemers zijn mede bepalend voor de toekomst van uw organisatie. Het is daarom uiterst belangrijk dat de voorzieningen voor de medewerkers goed zijn geregeld. Bij Driekleur verzekeringen helpen we u graag met het formuleren van een goed, toekomstgericht en vooral ook flexibel EB beleid. 

Onze activiteiten op het gebied van Employee Benefits zijn onder te verdelen in drie werkgebieden:

  • visie en beleid
  • de productmatige invulling
  • de communicatie richting de medewerkers

Driekleur verzekeringen levert maatwerk maar ook kunt u kiezen tussen een aantal standaard EB-pakketten, elk een andere servicemodule.

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN