Wat is eigenrisicodragen voor de WGA?

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen zij na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie.

Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. 

Als uw werknemer in de WGA terecht komt,  krijgt u als werkgever de rekening gepresenteerd in de vorm van een (veel)  hogere gedifferentieerde premie!


De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA

De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:

  • werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn
  • werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:

  • werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn

Eigenrisicodragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet.


Wanneer kiezen voor eigenrisicodragen?

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WIA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie.

Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering.

Als eigen risicodrager kunt u als werkgever het gehele traject, vanaf de eerste ziektedag, als regisseur  optreden en daarmee ook effectiever de schadelasten kunnen beheersen. Samen met de werknemer kunt u bepalen hoe de re-integratie wordt vormgegeven. 

De kosten van re-integratie na instroom in de WGA zijn goed beheersbaar vanwege de financiĆ«le ondersteuning vanuit overheid, in de vorm van subsidies, en de private verzekeraar die gericht is op schadelastbeheersing. 


Risico bij een particuliere verzekeraar onder brengen?

U kunt het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, ook herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden.

De afweging om te kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de WGA blijkt in de praktijk niet altijd enkel een zuiver financiƫle afweging te zijn.

Werkgevers laten zich daarbij ook leiden door de wetenschap dat ze gedurende maximaal 10 jaar verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte (ex-)medewerkers. 

Uitstappen uit het publieke bestel vereist een gedegen financieel vooronderzoek, waarbij verschillende elementen in hun onderlinge samenhang moet worden beschouwd.

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN