Transportverzekering (is niet nodig??)

Het vervoer van goederen is niet zonder risico en u loopt het gevaar dat uw eigen goederen en/of die van derden beschadigd raken tijdens transport of opslag. 

Welke transportverzekering u nodig heeft, hangt af van uw situatie. Als verlader, eigenaar, importeur en exporteur kunt u niet rekenen op de verzekering van het ingeschakelde transportbedrijf, u heeft dan zelf een goederentransportverzekering nodig. 

De hierboven genoemde stelling is (helaas) een veelgehoorde reactie. Immers, zo redeneert men, mijn vervoerder is toch verzekerd? Lees verderop waarom u zich schromelijk vergist!

De zin van een transportverzekering

Zoals gezegd: een veel gehoorde stelling is dat de vervoerder verzekerd is en de verlader zich daarom weinig zorgen hoeft te maken over de risico's die gedurende het transport van zijn goederen. Deze stelling berust op een groot misverstand. Belangrijk is om het verschil in belang van de vervoerder enerzijds en de verlader anderzijds uiteen te zetten. 

De vervoerder: 

De vervoerder heeft er slechts belang bij zijn aansprakelijkheid welke voortvloeit uit de vervoerovereenkomst met de verlader te verzekeren. Daarbij: krachtens de vervoerovereenkomst is de vervoerder in de meeste gevallen slechts beperkt aansprakelijk. In veel gevallen is de schadevergoeding een fractie van de totale schade. 

Een voorbeeld:
Yoron B.V. verzoekt Maas Logistics B.V. een transport uit te voeren van Eindhoven naar Hamburg. De zending bestaat uit een partij computers, 2.500 kilogram, met een totale waarde van € 500.000,00. Onderweg naar Hamburg belandt de vrachtauto met zijn rechtervoorwiel in de berm, kantelt en vat vlam. De computers gaat hierbij volledig verloren. Op grond van de geldende vervoercondities, in dit geval de CMR, is de Maas Logistics slechts aansprakelijk tot een bedrag van 8,33 SDR (zo'n € 12,00) per kilogram.

De verzekeraar van Maas Logistics B.V. vergoedt op grond van de CMR de volledige schade. Dit is echter niet de totale factuurwaarde van € 500.000,00 maar slechts 20.825 SDR (2.500 kg. X 8,33 SDR) en is omgerekend zo'n € 30.000,00.  Yoron B.V. dacht te kunnen vertrouwen op de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van de transporteur. Dit komt hem duur te staan. Immers bedraagt de totale schade voor dit bedrijf maar liefst € 470.000,00 (€ 500.000,00 -/- € 30.000,00). 

De verlader:  
De verlader heeft er natuurlijk belang bij dat de vervoerde goederen onbeschadigd aankomen op de plaats van bestemming. Daarnaast loopt Yoron B.V. risico's. Bij schade is Yoron B.V. wellicht niet in staat om dezelfde zending alsnog op tijd te leveren met als gevolg dat boete bedingen in werking treden of dat de afnemer besluit de goederen niet meer af te nemen.

Het commerciële belang vormt een ondernemingsrisico en komt daarom niet voor verzekering in aanmerking. Het verlies of beschadiging van de goederen is wel verzekerbaar.

De aansprakelijkheid van logistieke dienstverleners

Transporteurs en logistieke dienstverleners zijn veelal slechts beperkt aansprakelijk conform de voorwaarden die contractueel dan wel wettelijk zijn overeengekomen of vastgesteld:

  • Luchtvaart:  Het verdrag van Warschau en het Montreal 4 Protocol en IATA
  • Spoorvervoer (Internationaal): Cotif / CIM
  • Spoorvervoer (nationaal):  Algemeen Reglement Vervoer (ARV)
  • Binnenlands wegvervoer:  Algemene Vervoercondities (AVC)
  • Internationaal wegvervoer:  Convention relative au contrat de transport (CMR)
  • Zeevervoer:  Haque Rules, Haque Visby Rules, Hamburg Rules
  • Binnenvaart:  Boek 8 NBW en Bevrachtingsvoorwaarden 1991
  • Expeditie:  Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene voorwaarden van de Fenex)
  • Opslag:  Nederlandse Opslagvoorwaarden
Indien u kennis hebt van de inhoud van deze voorwaarden, dan weet u dat deze logistieke dienstverleners slechts beperkt aansprakelijk zijn in geval van schade aan of verlies van uw lading. In sommige gevallen is er zelfs in het geheel geen aansprakelijkheid aanwezig! 

Grote kans dat u het niet weet! Uit ervaring blijkt dat meer dan 80% van de ondernemers geen idee heeft hoe de inhoud van deze voorwaarden luidt. Min of meer verbijsterend is het feit dat een groot gedeelte van deze ondernemers vertrouwt op de verzekering van de transporteur. Zie hier de noodzaak van een transportverzekering, met de niet onbelangrijke opmerking dat het (vaak tijdrovende) verhaal van de schade op logistieke dienstverleners kan worden overgelaten aan de verzekeraars. 

Welke Transportverzekering is voor u het meest interessant?
Op deze pagina's vind u de verschillende transportverzekeringen waarover u zich kunt informeren. Maar natuurlijk kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.

Leveringscondities

Transportverzekeringen hebben alles te maken met het verhandelen van allerlei goederen. Bij het verhandelen van goederen is het belangrijk vooraf een aantal zaken af te spreken. Bijvoorbeeld met betrekking tot het moment waarop het risico van de goederen van de verkoper wordt overgedragen op de koper en wie voor de verzekering van het vervoer van de goederen zorgt. Maar ook moet worden afgesproken wie de kosten van het vervoer voor zijn rekening neemt. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in leveringscondities. De belangrijkste leveringscondities:

Free on Board (FOB) 
Bij deze leveringsconditie spreken koper en verkoper af dat alle kosten en het risico voor rekening van de verkoper zijn tot het moment dat de goederen in de vertrekhaven de scheepsreling passeren. Er is voor geen van de partijen een verplichting tot het sluiten van een verzekering, maar de goederen reizen vanaf de vertrekhaven tot de plaats van bestemming (pakhuis van de koper) voor risico van de koper. Veelal zal de koper dan ook een goederentransportverzekering sluiten voor dit traject. 

Cost and Freight (CFR) 
Nu is er tussen koper en verkoper afgesproken dat alle kosten van het transport voor rekening zijn van de verkoper tot de goederen in de bestemmingshaven zijn aangekomen. Net als bij FOB gaat het risico echter al over op de koper op het moment dat de goederen de reling van het schip in de vertrekhaven passeren. Opnieuw is er voor geen van de partijen een verplichting tot het sluiten van een verzekering, maar vaak zal de koper hier wel de voorkeur aan geven. 

Cost, Insurance, Freight (CIF) 
Met betrekking tot de kosten van het transport en de overgang van het risico gelden onder deze condities de zelfde regels als onder CFR. De verkoper draagt alle kosten tot in de bestemmingshaven en de koper draagt het risico vanaf het moment dat de goederen de scheepsreling passeren in de vertrekhaven. De verkoper verplicht zich echter tot het sluiten van een goederentransportverzekering ten behoeve van de koper voor het traject tot in de bestemmingshaven. 

Franco 
Nu levert de verkoper vrij af tot de genoemde plaats, veelal het adres van de koper. Franco huis. De kosten en het risico zijn nu voor rekening van de verkoper tot aan het huis van de ontvanger. Er is geen verplichting tot het sluiten van een verzekering.
Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN