Lichtreclame

Lichtreclame aan de gevel of in het gebouw, vertegenwoordigt een behoorlijke waarde. Tegelijkertijd is neon- of perspex-reclame extra gevoelig voor schade door bijvoorbeeld vandalisme en bijzondere weersomstandigheden.

Schade aan lichtreclame wordt door de gebouwenverzekering en de Inventaris & Goederenverzekering gedekt tot vaak een maximum van € 2.500,00. 

De aanvullende lichtreclameverzekering vergoedt zowel schade aan de verlichting als aan de elektronische installatie.


Wat is verzekerd

Met een lichtreclameverzekering kunt u de kosten van vervanging en reparatie dekken. 


Tegen welke risico's

  • schade door bijvoorbeeld storm of blikseminslag
  • schade als gevolg van brand, pogingen om een brand te blussen en ontploffing
  • disfunctioneren dankzij materiaalfouten of constructiefouten
  • Ook bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverzekerd

Uitsluitingen

  • Schade dankzij normale slijtage is uitgesloten
  • Dat geldt ook voor schade door onoordeelkundig uitgevoerde reparaties of schoonmaakbeurten
  • Schade die verhaalbaar is op de leverancier zal evenmin worden vergoed

Schadevergoeding

De schade-uitkering vindt veelal plaats op basis van de dagwaarde. 

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN