Kunst & kostbaarheden

Ongemerkt heeft uw bedrijf meer kunst in huis dan u denkt. En of het nu om eigen kunstvoorwerpen gaat of kunstwerken die u in bruikleen heeft. De werken kunnen al gauw een enorme waarde vertegenwoordigen. 


Wat is verzekerd

Het verschil tussen een klassieke "brandpolis" en een gespecialiseerde kunstverzekering

In een gewone brandpolis worden de kunstwerken beschouwd als deel van de inventaris. De waarde per stuk is dus beperkt en het totaal mag een bepaalde limiet niet overschrijden. In geval van schade dient deze waarde ook aangetoond te worden.

Driekleur verzekeringen kan u een gespecialiseerde polis met een overeengekomen waarde voor elk kunstwerk aanbieden.

De waarde wordt bij het opmaken van de polis bepaald in samenspraak met uw klant, die hierin wordt bijgestaan door experts van de verzekeringsmaatschappij. Bij schade is er dus geen discussie over de waarde. 


Tegen welke risico's 

De Kunstverzekering dekt alle materiële schade die het verzekerde kunstvoorwerp overkomen.

De verzekering sluit u af voor kunstvoorwerpen op een bepaalde locatie, waarbij dekking geldt voor bijvoorbeeld:

  • schade ontstaan door brand
  • diefstal (na braak)
  • het per ongeluk tegen een kunstvoorwerp aanlopen door een bezoeker of werknemer
  • schade die is ontstaan als gevolg van het intern verplaatsen van het kunstvoorwerp
  • transport en verblijf van het kunstvoorwerp bij de reparateur, indien dit gerepareerd of gerestaureerd moet worden

All Risk of 'à  la carte' 

De verschillende dekkingsmogelijkheden zijn speciaal ontwikkeld om kunstwerken te dekken. Deze contracten zijn flexibel.

Alle risico's of waarborgen kunnen 'à la carte' worden gedekt afhankelijk van de verzameling en de wensen van de verzamelaar. 


Pemiefactoren

De premies zijn afhankelijk van de gewenste dekking, de beveiliging van het risico en de aard van de kunstwerken.

Een schilderij is niet vergelijkbaar met een voorwerp uit porselein of uit brons.

De premie wordt dus "op maat" berekend.

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN