Elektronica

Elektronica, zoals toegangscontrole, besturingssystemen, tijdsregistratiesystemen, inbraak- en telecominstallatie, kopieerapparaten en faxen; het zijn allemaal voorbeelden van elektronica die u als ondernemer wellicht ook in uw onderneming gebruikt.

Maar ook specifieke elektronica, gebruikt in bijvoorbeeld de agrarische sector, detailhandel, industrie, transport e.d., is essentieel voor de continuïteit van de onderneming. 

Indien deze vaak gevoelige apparatuur beschadigd raakt kunnen de kosten in verband met vervanging, reparatie en arbeidsloon enorm oplopen. De elektronicaverzekering is een maatwerkproduct waarbij de adviseurs van Driekleur verzekeringen u helpen de verzekering op uw maat te snijden.


Wat is verzekerd

De elektronicaverzekering dekt de kosten van verlies, reparatie en het herstel van elektronische apparatuur.

Elektronica speelt bij veel machineparken een grote rol. Daarvoor verwijzen wij u naar onder andere de machinebreukverzekering.


Tegen welke risico's 

De elektronicaverzekering verzekert de materiële schade aan of de noodzakelijke herstelkosten van uw  elektronische apparatuur als gevolg van o.a.:

  • bliksem
  • inductie
  • stoten en vallen
  • diefstal na braak
  • kosten van het huren van vervangende apparatuur
  • nalatigheid
  • eigen gebrek
  • overspanning
  • constructie en materiaalfouten

Voor wie bestemd

Standaard
Deze is met name bedoeld voor het MKB met een gemiddelde kantoorinventaris. De verzekering heeft als groot voordeel dat er geen specificatie van de apparatuur hoeft te worden opgegeven.

Een opgave van de totale waarde is voldoende. Daarnaast is dit een zeer uitgebreide verzekering met een dekking tegen alle van buitenkomende onheilen.

Maatwerk
De maatwerkpolis is met name bedoeld voor bedrijven met zeer specifieke apparatuur en apparatuur met een hogere dan gemiddelde waarde.

Voor deze verzekering is wel een specificatie van de te verzekeren apparatuur vereist. 


Premiefactoren

De premie wordt berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur. 


Tot slot

Elektronische apparatuur is bij veel bedrijven erg belangrijk voor productieprocessen en daarmee ook voor het voortbestaan van het bedrijf. De afhankelijkheid van specialistische apparatuur is groot. 

Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De continuïteit van uw onderneming staat bij Driekleur verzekeringen centraal, we kijken verder dan verzekeren alleen! 

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN