Bedrijfsrechtsbijstand

Een goede rechtsbijstandverzekering ontbreekt nog te vaak in het rijtje van verzekeringen bij de ondernemer. Toch hoort dit zonder meer in het verzekeringspakket thuis! 

In de verhardende en een steeds complexere maatschappij neemt het aantal juridische conflicten toe. Ook voor u als ondernemer. Er vinden binnen uw onderneming tenslotte veel handelingen en verrichtingen plaats met een juridisch karakter (overeenkomsten, vergunningen e.d.). 

En uw bedrijf heeft ook verschillende "rollen". Als inkoper van goederen of als werkgever. Als eigenaar of huurder van onroerend goed. 


Wat is verzekerd

Elke ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier, de gemeente of over een contract.

Met de rechtsbijstand verzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij nagenoeg al uw ondernemersactiviteiten.

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten.

De meeste polissen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een polis op maat worden gemaakt. 


Top 5 juridische conflicten

Met de volgende partijen heeft u de grootste kans om mee in conflict komen: 

  1. De leverancier of afnemer

  2. Een medeweggebruiker

  3. Een werknemer

  4. De gemeente of andere overheidsinstanties

  5. De verhuurder of aannemer


Voorbeelden

Handelsnaam & Internet 
U besluit om het World Wide Web op te gaan. U laat een softwarebureau een site bouwen en investeert hierin een aardige som geld en moeite. Maar op het moment dat de site zo goed als klaar is en u wilt gaan testen, blijkt dat uw handelsnaam.nl al gedeponeerd is door een internetbedrijfje bij u in de buurt. "Geen probleem hoor." Voor € 10.000,00 mag u van hen uw eigen naam gebruiken. 

Onroerend goed 
U wilt uw bedrijfspand uitbreiden met een aanbouw. U onderhandelt hierover met de aannemer en stelt als eis dat de aanbouw wel op een bepaald moment af moet zijn. Anders lijdt u schade. De deal wordt gesloten en de aannemer begint te bouwen. Maar al snel blijkt dat de aannemer niet op tijd klaar zal zijn. Bovendien constateert u nu al de nodige gebreken in de bouw. 
U spreekt de aannemer erop aan, die zegt dat u niet zo moeilijk moet doen en dat u anders maar met z'n advocaat moet praten. 

Leveranciers 
U vraagt een reclamebureau een advertentie te ontwikkelen en te plaatsen in een tijdschrift. Dit lijkt soepel te verlopen totdat u in de laatste drukproef fouten constateert. U wijst het bureau daarop en vraagt het één en ander te corrigeren. Desondanks wordt de advertentie in de oorspronkelijke (foute) opmaak geplaatst. En zit u met twee problemen: een nota van ruim € 2.500,00 van het reclamebureau en een foute advertentie. 
U gaat het bureau erop aanspreken en u weigert te betalen. Pas als de advertentie opnieuw goed wordt geplaatst gaat u over tot betaling. Maar het reclamebureau wil het juist andersom. 

Geschil met de overheid 
U wilt uw werkzaamheden uitbreiden en moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Maar u krijgt de vergunning niet omdat u niet zou voldoen aan de wet Milieubeheer. En dat terwijl u juist tevoren advies bij de gemeente had ingewonnen in verband met de geluidsproductie van de aan te schaffen machines. U heeft exact het advies opgevolgd. Maar natuurlijk was de zegsman bij de gemeente iemand anders dan degene die de vergunning weigert. 

Werknemers & Ontslag 
U vraagt voor een werkneemster een ontslagvergunning aan. Op zich natuurlijk geen probleem. De betreffende werkneemster heeft een aanzienlijke ziektegeschiedenis, maar het disfunctioneren houdt hiermee geen verband. 

De werkneemster neemt echter een advocaat in de arm. Deze probeert met alle mogelijke argumenten aan te tonen dat er een relatie bestond tussen de slechte gezondheid van de werkneemster en het gestelde disfunctioneren en dat op die grond het verzoek dient te worden afgewezen. Bovendien moet de werkneemster in de gelegenheid worden gesteld om meer passende werkzaamheden te verrichten. Echter, uw organisatie heeft al het mogelijke gedaan om de werkneemster voor de organisatie te behouden. 

Bedrijfsvoertuigen en Verkeer
Een van de chauffeurs raakt betrokken bij een aanrijding. Naast schade aan uw bestelbus is er ook nog de nodige gevolgschade, want de goederen zijn niet op tijd geleverd.
In al deze situaties zorgt een goede rechtsbijstandsverzekeraar voor de oplossing. Met de rechtsbijstandsverzekering, nu ook met incassobijstand, worden uw belangen beschermd zodat u krijgt waar u recht op hebt. 


Voor wie bedoeld

Een rechtsbijstandsverzekering is voor menig rechtspersoon meer en meer een noodzaak. Rechtsbijstandsverzekeraars bieden dan ook "op maat gesneden" polissen aan voor onder meer: 

  • voor ondernemers
  • voor detaillisten
  • voor zorgverleners
  • voor verenigingen
  • voor agrarische ondernemers

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf.

De premie wordt berekend over de omzet en/of de loonkosten, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.


Specifieke rechtsbijstanddekkingen 

Modules worden op afzonderlijke polissen gesloten, maar ook in combinatie met elkaar op één polis. Zo zijn er de bedrijfs-/gezinscombinatie, de bedrijfs-/motorrijtuig-combinatie en andere combinaties mogelijk. 

De bedrijfs-/gezinscombinatie wordt vooral gesloten door kleine bedrijven en beoefenaren van vrije beroepen.

Daarnaast is er een speciale bedrijfs-/gezinscombinatie van de rechtsbijstand-verzekering voor agrariers, medische beroepen en voor eigenaren van binnenvaartschepen.


Bijzonderheden

De bijstand geldt alleen voor de in de polis omschreven verzekerde activiteiten. Rechtsbijstand met betrekking tot motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen is meestal niet standaard in de dekking opgenomen, beperkt verzekerd of aanvullend te verzekeren.

Faillissement, fiscaalrechtelijke conflicten en geschillen over vermogensbeheer zijn vaak uitgesloten. De polis kent een wachttijd (meestal drie maanden). Lopende zaken of juridische geschillen die in de lucht hangen, vallen dus buiten de dekking. De wachttijd geldt niet voor het verhalen van schade en voor overeenkomsten die zijn gesloten na het aangaan van de verzekering. 


Tot slot

Voor deze nogal complexe verzekering is geen eenduidig advies te geven. Daarnaast kan een keuze worden gemaakt uit de verschillende dekkingsvormen.  Een en ander is mede afhankelijk van uw bedrijf, de bedrijfstak, de bedrijfsactiviteiten etc. 

Bij Driekleur verzekeringen is alle kennis in huis om u als ondernemer goed te kunnen adviseren.

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN