Aansprakelijkheid bestuur en toezichthouders VVE

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Door de toegenomen claimbewustheid en veranderende wet- en regelgeving, lopen ook bestuurders van VVE's een steeds groter risico om door derden, de VVE of leden van de VVE aansprakelijk gesteld te worden. De VVE-Polis voorziet in bescherming van privé-vermogens wanneer verzekerden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 

Door het niet behoorlijk vervullen van hun taken, kunnen bestuurders en toezichthouders worden aangesproken. Fouten kunnen dus ernstige financiële gevolgen hebben voor hun privé-vermogen. Hierbij speelt het geen rol of het een betaalde functie betreft. Ook vrijwilligerswerk kan u dus duur komen te staan. 


Wat is bestuurders aansprakelijkheid?

Als u bestuurder wordt bij een VVE, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. Toch kan het voorkomen dat u, als bestuurder, persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Bij een aansprakelijkstelling is het niet relevant of u voor uw functie wordt betaald. 

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf óf uw medebestuurders. 

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen aanspraken voor materiële en personenschade.


Wat is verzekerd

De polis dekt de volgende kosten:

1. De schadevergoeding (inclusief de schikking) die de verzekerde moet betalen
Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de aanspraken op uw privévermogen als gevolg van daadwerkelijk of vermeend handelen in uw hoedanigheid als bestuurder van de organisatie.

2. De kosten van verweer tegen een aanspraak en advieskosten
Als er een claim tegen u wordt ingediend moet u zich verweren. Het verweer in een proces kan lang duren en de kosten van gespecialiseerde advocaten kunnen fors oplopen. De verzekering voor bestuurders aansprakelijkheid vergoedt de kosten van verweer en het maakt daarbij niet uit of de claim word toegekend of niet. Een normale aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandsverzekering vergoedt deze kosten niet.

Als u een bestuurders aansprakelijkheids verzekering afsluit kunt u alle personen die bestuurstaken verrichten mee laten verzekeren op de polis. Daarnaast bepaalt u zelf tot welk maximumbedrag u verzekerd wilt zijn.


Wie zijn verzekerd

De BTA VVE-Polis is een volwaardige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, specifiek voor bestuurders en toezichthouders van Verenigingen van Eigenaren van appartementseigenaren (VVE's), tegen een scherpe premie. Bovendien is het acceptatietraject eenvoudig. Hierdoor heeft u de polis snel in huis.


Voor wie bedoeld

De BTA VVE-Polis is voor bestuurders en toezichthouders zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. Het voltallige bestuur is verzekerd, omdat zij wettelijk collectief verantwoordelijk is en iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele claim. De VVE sluit de verzekering af en betaalt de premie. 


Wie zijn verzekerd

  • alle bestuurders en toezichthouders

  • personen die daden van bestuur verrichten maar niet formeel en statutair als bestuurder zijn benoemd

  • afgetreden functionarissen

  • rechtsopvolgers / echtgenoten

  • voorzitter van de vergadering van de VVE die bij de VVE daden van bestuur verricht

  • 'externe bestuurders'


Voorbeelden

Veel bestuurders gaan er van uit dat als zij en hun medebestuurders 'geen gekke dingen' doen het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Toch komt er bij het besturen van een organisatie meer kijken dan alleen het feitelijke besturen of het toezicht houden op de organisatie. U zult merken dat zelfs als u te goeder trouw handelt, u niet altijd uw aansprakelijkheden kunt ontlopen. Juist dan is het goed te weten dat u de juiste verzekering heeft afgesloten. 

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van het bestuurdersrisico. 

Voorbeeld 1: Vervangen dakbedekking
Tijdens de vergadering van de Vereniging van Eigenaren is besloten de dakbedekking volledig te vervangen. De Vereniging van Eigenaren geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker zonder onderzoek te doen naar de financiële positie van het bedrijf.

De Vereniging van Eigenaren maakt een groot geldbedrag over aan het dakdekkersbedrijf als aanbetaling. Het dakdekkersbedrijf gaat vrij snel failliet waardoor de Vereniging van Eigenaren haar aanbetaling verliest. De vereniging gaat de bestuursleden aansprakelijk stellen voor de financiële schade.

Voorbeeld 2: Plaatsing van een elektrische toegangspoort
Er is besloten om een elektrische toegangspoort te laten plaatsen zodat het terrein van het wooncomplex goed beveiligd wordt. Een van de bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren heeft een aannemer in de arm genomen en deze de opdracht gegeven tot de plaatsing van de toegangspoort.

De aannemer maakt flinke kosten en laat hiervoor andere opdrachten schieten. Er blijkt echter niet genoeg geld in kas te zijn waardoor de Vereniging van Eigenaren haar contract niet kan nakomen. Hierdoor lijdt de aannemer aanzienlijke schade en gaat de bestuursleden in hun privévermogen aanspreken.


Tot slot

Omdat de financiële belangen enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Driekleur verzekeringen u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw risico's af te dekken met een goede verzekering. Driekleur verzekeringen staat tot uw beschikking!

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN